Договір публічної оферти для всіх відвідувачів нашого сайту

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) Київського річкового вокзалу в особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Гавріної Ксенії Олексіївни, яка діє на підставі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 2 072 000 0000 033456 від 27.07.2015), названий в подальшому як «Виконавець» на визначених Договором умовах, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Інтернет-сайті Виконавця https://rpea.com.ua.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.5. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

Загальні положення

У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Оферта» - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі (громадянину), укласти з ним договір на надання послуг (далі - «Договір») на існуючих умовах, що містяться в Договорі, включаючи всі його додатки.

«Інтернет-сайт», «Інтернет-сайт Виконавця» - сукупність електронних документів (файлів) Виконавця в комп'ютерній мережі, об'єднана під адресою (доменним ім'ям) https://rpea.com.ua/

«Виконавець» - фізична особа-підприємець ГАВРІНА КСЕНІЯ ОЛЕКСІЇВНА, який надає послуги Споживачеві з придбання квитків, представленим на Інтернет-сайті.

«Споживач» - фізична особа, що уклала з Виконавцем Договір на умовах, що містяться в Договорі та Додатків до нього.

«Акцепт» - повне і беззастережне прийняття Споживачем умов Договору та Додатків до нього.

«Квиток» - електронний варіант квитка - суворої форми звітності на відвідування річкових прогулянок на теплоході, представлені на Інтернет-сайті Виконавця.

«Послуга» - комплекс взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих один одного юридичних дій, що здійснюються Виконавцем на користь споживача включають, надання інформації про захід і атрибутах Квитків інформація про яких доступна для придбання в режимі он-лайн; надання Квитків.

«Замовлення» - самостійне оформлення Споживачем послуг Виконавця на Інтернет-сайті, включаючи вибір Квитків.

«Номер замовлення» - унікальний номер, присвоєний при оформленні послуг Виконавця на Інтернет-сайті.

Предмет Договору

Виконавець надає послуги Споживачеві, відповідно до діючих цін, опублікованих на Інтернет-сайті Виконавця, а Споживач формує Замовлення, виробляє його оплату і отримує Квитки, відповідно до умов цього Договору.

Споживач, який має намір скористатися послугами Виконавця, підтверджує свою згоду з умовами даної оферти шляхом реєстрації на Інтернет-сайті Виконавця, з зазначенням ПІБ, електронної пошти або номеру мобільного телефону для відправлення підтвердження замовлення і номер замовлення.

При реєстрації на Інтернет-сайті Виконавця, Споживач зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію: адреса електронної пошти або номер мобільного телефону; прізвище ім'я по батькові.

Відповідно до положень Закону України від «1» червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» Покупець визнає і погоджується з наданням Виконавцю своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Виконавцем в процесі оформлення квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім'я, контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Ознайомитись з положеннями - https://rpea.com.ua/ua/terms/.

Виконавець не змінює і не редагує реєстраційну інформацію про Споживача.

Виконавець зобов'язується не повідомляти реєстраційні дані, а також іншу інформацію, що стосується Замовлення, особам, які не мають відношення до виконання Замовлення.

Оформлення Замовлення

Здійснення вибору доступних квитків, оформлення Замовлення і подальша оплата проводиться Споживачем самостійно з урахуванням наданих можливостей Інтернет-сайту Виконавця.

Оплата Замовлення

Оплата Замовлення здійснюється Споживачем самостійно будь-яким із запропонованих безготівкових способів переказу грошових коштів (платіжних систем), зазначених на Інтернет-сайті Виконавця: з використанням карток міжнародних платіжних систем VISA \ MasterCard \ СВІТ; з використанням електронних платіжних систем Privat24, LiqPay.

Можлива повна оплата Замовлення готівковими коштами на місці надання послуг Виконавця безпосередньо у касі за адресою м. Київ, Поштова площа,3, причал №10.

Порядок здійснення платежу, включаючи контроль, підтвердження платежу і завершення процедури оплати Замовлення здійснюється на підставі правил і умов платіжної системи, обраної Споживачем в якості способу оплати.

Оплата Споживачем самостійно розміщеного Замовлення на Інтернет-сайті Виконавця означає згоду Споживача з умовами цього Договору та додатків до нього. Дата і час оплати Замовлення є датою і часом укладення Договору оферти між Виконавцем і Споживачем.

Виконавець не несе відповідальності за некоректну роботу платіжних систем, помилки, збої, відмова в авторизації платежу і будь-які інші обставини не працездатності або часткової працездатності платіжних систем, які дозволяють Споживачеві здійснити оплату Замовлення.

Успішне завершення платежу по Замовленню підтверджується Виконавцем шляхом відправки повідомлення з номером замовлення та Квитком на електронну пошту, вказану Споживачем при реєстрації на Інтернет-сайті Виконавця.

Безпека платежів за допомогою банківських карт забезпечується технологіями захищеного з'єднання HTTPS і двофакторної аутентифікації користувача 3D Secure.

Доставка Замовлення

Доставка проводиться Виконавцем шляхом відправки Споживачеві електронного повідомлення (e-mail) із зазначенням номера замовлення, зазначених Споживачем при реєстрації на Інтернет-сайті Виконавця та електронного Квитка.

Терміни виконання Замовлення

Виконання Замовлення проводиться Виконавцем негайно при отриманні позитивної відповіді від платіжної системи про успішне завершення платежу по Замовленню.

Повернення та Обмін

Відповідно до Закону України No 1023-XII «Про захист прав споживачів», Споживач має право відмовитися від послуг Виконавця в будь-який час до моменту виконання Замовлення, а саме до моменту відправки Виконавцем повідомлення з номером замовлення на вказаний при реєстрації електронну адресу Споживача і відображення замовлення на сторінці замовлення Інтернет-сайту Виконавця.

Вартість електронного квитка може бути повернена у разі відміни рейсу (несприятливі погодні умови) або за особистих обставин Споживача заздалегідь. У разі відміни рейсу грошові кошти перераховуються на платіжний рахунок Споживача протягом 7 робочих днів. Якщо ви бажаєте повернути гроші за квитки, необхідно написати лист на електронну адресу market.krp@gmail.com з причинами повернення, додавши інформацію про номер електронного квитка або номер транзакції. Вартість сервісного збору або інших додаткових здорів, що стягуються при продажу електронного квитка поверненню не підлягає. Бланк відмови знаходиться в Додатку № 1 до цієї оферті.

Права, обов'язки і відповідальність

Споживач має право:

Отримувати інформацію про правила продажу квитків (Електронних квитків), наявних категорій Квитків (Електронних квитків) та іншої інформації щодо надаваних послуг.

Вибирати спосіб оплати квитка (Електронного квитка) із запропонованих Виконавцем на сайті https://rpea.com.ua/. При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

Направити всі претензії по неналежного виконання на адресу електронної пошти market.krp@gmail.com. Вся інформація, що надійшла обробляється в найкоротші терміни.

Право власності на Квитки, а також ризик їх випадкової втрати переходять до Споживача з моменту виконання Замовлення Виконавцем.

Споживач зобов'язаний:

Детально ознайомитися з усіма умовами цієї Оферти і прийняти їх при здійсненні покупки квитка (Електронного квитка), а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін за цією Оферті.

При оформленні Замовлення надати необхідну вірну, точну і повну інформацію про Покупця. Покупець несе відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він набуває Квитки (Електронні квитки). Покупець зобов'язаний ознайомитися з обмеженнями конкретного Заходи в частині допуску на нього неповнолітніх дітей (які не досягли певного віку). Покупець в повній мірі несе відповідальність за таких осіб і погоджується з тим, що неповнолітній дитині (яка не досягла певного віку), а так само самому Покупцеві може бути відмовлено у відвідуванні Заходу (придбання квитка (Електронного квитка)) в разі порушення встановлених вікових обмежень.

Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Виконавцю (його співробітникам). Покупець визнає, що не має жодних претензій до Виконавця і його співробітників за некоректно оформлений самостійно Замовлення, так як сам не переконався в його коректності під час здійснення оформлення. Виконавець не несе відповідальності за відсутність можливості надання Послуг та продажу квитків (Електронних квитків) на умовах, що відрізняються від викладених у цій Оферті.

Сплатити в повному обсязі вартість послуг Виконавця.

Не розміщувати, не публікувати, не передавати і не поширювати повідомлення, які можуть носити злочинний характер або заподіяти будь-яку шкоду Виконавцю.

Виконавець має право:

Вимагати від Покупця дотримуватися всіх процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.

При відмові Покупця прийняти справжню Оферту на викладених в ній умовах, відмовити Покупцеві в продажу йому квитка (Електронного квитка) та наданні Послуг.

Вимагати від Покупця повної оплати квитка (Електронного квитка) перед тим, як зробити продаж і пересилання Квитка (Електронного квитка) на електронну пошту.

Виконавець зобов'язаний:

Надавати Покупцю необхідну інформацію про конкретні Прогулянки на теплоходах.

Надати послуги відповідно до поданих заявок Замовника.

Вирішення спорів

Спори, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Виконавцю письмово з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, що пред'являються, в термін не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Претензія, що поступає розглядається Агентом в термін не більше 10 (десяти) календарних днів.

При неможливості досягнення згоди виниклі суперечки підлягають розгляду в суді відповідно до законодавства України.

З усіх інших питань, не передбачених в Оферті, Сторони керуються законодавством України.

Адреси та реквізити

Фізична особа-підприємець ГАВРІНА КСЕНІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Місцезнаходження: 03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 95

Код за ЄДРПОУ/ДРФО 3525703568

Банківські реквізити: п/р № UA66 300711 00000 26007052637485

у АТ КБ ПриватБанк, ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711

Телефон 0 800 302 122

E-mail: market.krp@gmail.com

Додаток

Додаток 1 до Правил повернення грошових коштів Покупцям за придбані квитки